Ülkemizde her yıl yaklaşık 500 yangında 160 kişi hayatını kaybetmektedir. Özellikle yüksek yapılarda yangın anında binanın tahliye edilmesine imkan verebilecek sürede yangının ve yangına bağlı ısı, toksik gaz ve partiküllerin yayılmasının önüne geçilmesi gerekmektedir.

Cephelerde yangın güvenliğinin sağlanabilmesi için aşağıdaki detaylara dikkat edilmelidir;

Malzeme Seçimi: cephede kullanılacak tüm malzemelerin tutuşma özellikleri, yangın anında toksik gaz ve partikül yayılımına sebep olmayacağı bilinmelidir.

Yalıtım sacları: kat geçişleri ve mekan bölücülerde kullanılacak sac kalınlıklarının dikkatli seçilmesi gereklidir. Böylelikle ısıl genleşmeye bağlı deformasyon sonucu duman bariyerlerinin fonksiyonunu yitirmesinin önüne geçilmiş olur.

Parapet Seviyesi: Yangının üst katlara sirayetinin önüne geçmek veya geciktirmek için parapet seviyesinin 100 cm yükseklikte tutulması veya sprinker sistemler ile yangın güvenliğinin sağlanması gerekmektedir.