Teknik Şartname ve Metraj: Uygulama öncesi sizinle kontak halinde teknik bir şartname hazırlanır. Bu şartnamede kullanılacak malzeme detayları, uygulama şekli, teknik özellikler, statik hesaplar, ve prensip detaylar yer almaktadır. Mevcut mimari proje ve tasarım üzerinden proje malzeme metrajları ve bütçeleri hesaplanır.

Saha Ölçümleme – Rölöve: Uygulama Projesi için gerekli saha ölçümleri son teknoloji ürünü hassas ölçüm aletleri ile profesyonel bir ekip tarafından gerçekleştirilir. Bu ölçüm bilgisayar ortamında modellenerek uygulama projesi için yapı koordinat bilgisini taşımaktadır.

Uygulama Projesi

1.Plan – Kesit – Görünüş Çalışması

Sahada alınan rölöve, mimari proje ve görsel tasarım bir arada değerlendirilerek İşveren taleplerine en uygun uygulama projesi hazırlanır. Hazırlanan proje teknik şartname ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde binanın kullanım amacına uygun detaylar ile hazırlanacaktır. Hazırlanan çizimler üzerinde cephe imalatlarının gerçekleştirilebilmesi için gerekli tüm detay bilgileri tanımlanacaktır. Bu bilgiler;

 • Malzeme tanımları, renk ve özellik bilgileri
 • Cephe ve doğrama aksları
 • Uyarı notları

2.Detay Çizimleri

İmalat resimlerinin hazırlanması için gerekli kesit ve plan detayları oluşturulur. Bu detaylarda gerekli tüm yalıtım çözümleri ve montaj detayları yer alacaktır.

3.İmalat Resimleri

Hazırlanan uygulama projesi ve detaylar doğrultusunda, minimum malzeme firesi kıstası dikkate alınarak malzeme imalat resimleri hazırlanır.

Bu kapsamda;

 • Alüminyum profil imalat resimleri
 • Ankraj ve bağlantı parçaları imalat resimleri
 • Körkasa imalat resimleri
 • Levha imalat resimleri
 • Cam ölçüleri ve cam imalat resimleri
Satınalma Yönetimi

1.Malzeme Seçimi

Teknik şartnamede tanımlanan özelliklere uygun malzeme alternatifleri tanımlanır. Seçilen malzemeler, Avrupa standartlarına uygun kalitede, kendisinden beklenen fonksiyonu en iyi şekilde karşılayacak, iş programını aksatmayacak süre içerisinde tedarik edilebilecek şekilde değerlendirilecektir. Belirlenen malzemeler maliyet, fonksiyon ve tedarik süreci konusunda raporlanarak İşveren onayına sunulur.

2.Tedarikçi Araştırması

İşveren onayı doğrultusunda İşveren adına tedarikçiler ile irtibata geçerek alternatif tedarikçi listesi hazırlanır. Malzeme teslim şartları ile İşverene sunulur. İşveren pazarlık sürecine katılır ve fiyat, ödeme şartları ve tedarik şartlarını kendisi belirler veya gerekli kontağı kendisi adına proje yöneticisi gerçekleştirir.
Teknik Destek ve Kontroller:

 • Metraj ve Malzeme Listeleme
 • Gerçek Metraj Hesapları
 • Malzeme İhtiyaç Listeleri
 • Servis Danışmanlığı
 • Servis Tedarikçi
 • Saha Kontrolleri
 • Haftalık Montaj Kontrolü
 • İlerleme Raporu
cephe_proje_yonetimi_1