Teknik Şartname ve Metraj: Uygulama öncesi sizinle kontak halinde teknik bir şartname hazırlanır. Bu şartnamede kullanılacak malzeme detayları, uygulama şekli, teknik özellikler, statik hesaplar, ve prensip detaylar yer almaktadır. Mevcut mimari proje ve tasarım üzerinden proje malzeme metrajları ve bütçeleri hesaplanır.

Saha Ölçümleme – Rölöve: Uygulama Projesi için gerekli saha ölçümleri son teknoloji ürünü hassas ölçüm aletleri ile profesyonel bir ekip tarafından gerçekleştirilir. Bu ölçüm bilgisayar ortamında modellenerek uygulama projesi için yapı koordinat bilgisini taşımaktadır.

Uygulama Projesi

1.Plan – Kesit – Görünüş Çalışması

Sahada alınan rölöve, mimari proje ve görsel tasarım bir arada değerlendirilerek İşveren taleplerine en uygun uygulama projesi hazırlanır. Hazırlanan proje teknik şartname ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde binanın kullanım amacına uygun detaylar ile hazırlanacaktır. Hazırlanan çizimler üzerinde cephe imalatlarının gerçekleştirilebilmesi için gerekli tüm detay bilgileri tanımlanacaktır. Bu bilgiler;

  • Malzeme tanımları, renk ve özellik bilgileri
  • Cephe ve doğrama aksları
  • Uyarı notları

2.Detay Çizimleri

İmalat resimlerinin hazırlanması için gerekli kesit ve plan detayları oluşturulur. Bu detaylarda gerekli tüm yalıtım çözümleri ve montaj detayları yer alacaktır.

3.İmalat Resimleri

Hazırlanan uygulama projesi ve detaylar doğrultusunda, minimum malzeme firesi kıstası dikkate alınarak malzeme imalat resimleri hazırlanır.

Bu kapsamda;

  • Alüminyum profil imalat resimleri
  • Ankraj ve bağlantı parçaları imalat resimleri
  • Körkasa imalat resimleri
  • Levha imalat resimleri
  • Cam ölçüleri ve cam imalat resimleri
cephe_danismanligi_2
cephe_danismanligi_3