Teknik Şartname ve Metraj: Uygulama öncesi sizinle kontak halinde teknik bir şartname hazırlanır. Bu şartnamede kullanılacak malzeme detayları, uygulama şekli, teknik özellikler, statik hesaplar, ve prensip detaylar yer almaktadır. Mevcut mimari proje ve tasarım üzerinden proje malzeme metrajları ve bütçeleri hesaplanır.

Saha Ölçümleme – Rölöve: Uygulama Projesi için gerekli saha ölçümleri son teknoloji ürünü hassas ölçüm aletleri ile profesyonel bir ekip tarafından gerçekleştirilir. Bu ölçüm bilgisayar ortamında modellenerek uygulama projesi için yapı koordinat bilgisini taşımaktadır.

Uygulama Projesi: Sahada alınan optik rölöve doğrultusunda bina hat ve kot sapmaları tespit edilir ve ankraj ve konstrüksiyon akslaması yapılır. Uygulanacak tüm malzemeler ilgili proje üzerine işlenir ve mimari kontroller için İşveren onayına sunulur.

Satınalma Yönetimi: İşveren onayını alan malzemelere ait ön sipariş listeleri hazırlanarak satınalma süreci başlatılır. Direkt satınalma, fason ve imalat malzemeleri ayrı ayrı değerlendirilerek mümkün olan en kısa sürede optimum kalitedeki malzemenin satınalması gerçekleştirilir.

İmalat: İşveren onayına müteakip ürünün hatasız üretilebilmesi için gerekli detay ve hassasiyette imalat resimleri hazırlanır. Hazırlanan imalat resimleri ile son teknoloji ürünü ekipmanlarda üretim gerçekleştirilerek paketlenen malzemeler sahaya sevk edilir.

İş Güvenliği: Saha montajı öncesinde gerekli tüm iş güvenliği önlemleri ve ekipman hazırlığı yapılır. Montaj güvenlikli iskele ile gerçekleştirilir.

Montaj: Sahaya sevk edilen malzemelerin montajı kalifiye personel tarafından gerçekleştirilir. Montaj işlemi uzman bir süpervizör kontrolü altında gerekli tüm yalıtım detaylarına dikkat edilerek yapılır.