Isı Yalıtımı:

Bu makalede, pencerelerde kullanılan camların binalarda uygulanacak ısı yalıtımı içerisindeki ilişkisi incelenecektir.

Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı verilerine göre binalarda kullanılan enerjinin %82’lik kısmı ısıtma için kullanılıyor, bu enerjinin ülkemizde tüketilen toplam enerji üzerindeki payı ise %26. Anlaşılacağı üzere ısı yalıtımı iyi olmayan bir yapının ülke ekonomisine ve çevreye verdiği zarar oldukça büyüktür. Binalarda oluşan ısı kabının %40’lık kısmı duvarlardan, %30’luk kısmı pencerelerden, kalan %30’luk kısmı çatı, döşeme, zemin kaplaması vb. noktalarda yaşanmaktadır. Basit bir hesap ile pencerelerde yapılacak %50’lik bir tasarrufun ısıtma giderlerine minimum etkisi %15 olacaktır.

Isı Geçirimsizlik Katsayısı:

Isı yalıtım değeri, “U” sembolü ile gösterilen ve birimi W/m²K olan bir katsayı (ısı geçirimsizlik katsayısı) üzerinden değerlendirilir. Bu değer ne kadar küçük ise ısı yalıtım değeri o kadar iyi demektir. Örn: 4mm kalınlığında tek camın ısı geçirimsizlik katsayısı 5,7 W/m²K iken standart bir ısıcamın ısı geçirimsizlik katsayısı 2,9 W/m²K’dir.

Yukarıdaki örnekten anlaşılacağı üzere cam ısıcam haline getirilmiş olsa dahi ısı transferi devam etmektedir. Fizik derslerinden hatırlanacağı gibi ısı 3 şekilde yayılmaktadır. İletim yoluyla, konveksiyonel yolla ve ışıma yoluyla. Tek cam yerine ısıcam tercih edilmesi iletim yoluyla olan ısı transferini kesmiş ancak ısının diğer yollar ile transferini engelleyememiştir. Bu sistemde, hava boşluğu kısmında bulunan tanecikler ara boşlukta hareket ederek iki cam panele çarparak konveksiyonel yolla ısının iç ve dış cam arasında transfer edilmesine sebep olmuştur. Bu transfer etkisini azaltmak için cam ara boşluğu Argon gibi ısı transfer değeri daha düşük gazlar ile doldurulabilir, bu durumda yeni ısı geçirimsizlik katsayısı 2,7 W/m²K olacaktır.

Low-E (Low Emissivity – Düşük Yayınım) Kaplamalı Cam

Isıcam boşluğunda bulunan bu hareketli taneciklerin ısı transferinin önüne geçmek adına cam iç yüzeyi Low-e adı verilen özel bir kaplama ile kaplanır. Böyle bir kaplama kullanılması durumunda ısı yalıtım değeri standart ısıcamda 1,4 – 1,3 W/m²K seviyelerine gerilemekte ve standart ısıcamlara kıyasla ısı yalıtım değeri en az 2 kat artmaktadır. Argon dolgu uygulanması durumunda bu değer 1,1 W/m²K seviyelerine gerilemekte bu da %62 ısı tasarrufu anlamına gelmektedir.

Isıcam Konfor:

Ülkemizde Şişecam tarafından üretilen ISICAM KONFOR Low-e kaplamanın yanısıra ısının ışıma yoluyla yayılımına engel olmak amacıyla gölgeleme etkisine de sahiptir. Bu sayede yazın güneşin ışıma yoluyla iç ortamı ısıtma oranı düşürülmekte ve klima maliyetleri önemli ölçüde düşürülmektedir.

Düşük Yayınımlı Cam Kullanımının Diğer Faydaları:

  1. Low-e kaplamalı camlar güneşten gelen zararlı UV ışınlarının da transferini engeller. Bu sayede kullanılan eşyaların zamanla renklerinin solması, çatlaması, kırılganlık kazanması engellenmiş olur.
  2. Terleme (yoğuşma) & buğulanma oluşumunu oldukça geciktirir. Yoğuşma; iç ortam sıcaklığına ve nem düzeyine bağlı olarak belirli sıcaklığın altına düşen noktalarda havada asılı duran su buharının yoğuşması olayıdır. Örneğin; %55 nem düzeyinde iç ortan sıcaklığının 22° olması durumunda 12,5° ve altı yüzey sıcaklığına ulaşan noktalarda yoğuşma gerçekleşecektir. Aynı nem düzeyinde 24° ortam sıcaklığı için yoğuşma limiti 14,4°’dir. Low-e kaplamalı camlarda iç cam sıcaklığının (istisnai dış ortam şartları hariç) bu seviyelere düşmesi genellikle gerçekleşmediğinden yoğuşma hemen hemen hiç olmaz denilebilir.