Cephe elemanlarının ölü yük, rüzgar, darbe vb. etkenlerle deformasyona uğraması veya can güvenliğini tehlikeye düşürmesinin önüne geçmek için statik kontrollerinin bir uzman tarafından yapılması gerekmektedir.

Üretim öncesi statik kontrol gerektiren cephe sistemi elemanları aşağıdaki şekildedir;

Profil statik kontrolü: cephe düşey profilleri rüzgar yüküne karşı sehim ve burulma değerleri açısından kontrol edilir. Işıklık sistemlerinde rüzgar yüküne ilave olarak kâr yükü, insan yükü ve varsa diğer yükler açısından da kontroller yapılmalıdır. Yatay profiller ise hem rüzgar yükü hem de cam yükü acısından kontrol edilir. Yapılan hesap sonucu gerekli atalet momentini sağlayacak profil kesiti belirlenir veya gerekli durumlarda çelik takviye kesitleri belirlenir.

Ankraj & Dübel Statik Kontrolü: Cephe sisteminin taşıyıcısı durumunda olan ankrajların, askı pimlerinin ve dübellerin rüzgar yükü ve zati yüklere karşı statik kontrollerinin yapılması gerekmektedir. Dübellerde seçimde önemli diğer bir kriter ise beton kalitesidir.

Cam statik kontrolü: Camlar rüzgar yükü veya gerekli durumlarda darbe ve itme yüklerine karşı kontrol edilmelidir. Noktasal taşıyıcılı sistemlerde yük çeşitliliğine bağlı olarak daha komplike statik hesapların yapılması gerekmektedir.