Cepheler, yapının çevresel gürültü kaynaklarından izole edilmesine olanak sağlayan sistemlerdir. Bunun sağlanabilmesi için cephe malzeme seçimlerinin iyi değerlendirilerek yapılması, ek izolasyon çözümlerinin kullanılması gerekmektedir.

Akustik performansa yardımcı unsurlar;

Cam: cephe sistemlerinde akustik yalıtım için öncelikle doğru seçilmesi gereken malzeme camdır. Cam panellerinin kalınlıkları, hava boşluğu sayısı, akustik PVB kullanımı cam akustik değerini belirleyen kriterlerdir. Cam akustik yalıtım değerinin artırılabilmesi için; cam cidar kalınlıkları yüksek tutulmalı, akustik PVB’li lamine camlar tercih edilmeli, iç – dış cam kalınlıkları farklı seçilmeli, mümkünse üçlü ısıcamlar cam tercih edilmelidir.

Profil Sistemi: seçilecek profil sistemine ait yalıtım fitilleri ve kesit detayları ses izolasyonu için büyük önem taşımaktadır.

Yardımcı Malzemeler: özel yalıtım keçeleri kullanımı, bölmeler arası taşyünü yoğunluklarının ve dolgu kalınlığının yeterli düzeyde seçilmesi, kat geçişlerinde ve oda bölücülerinde profil içlerinin doldurulması ses yalıtım değerlerini artıran unsurlardır.