Isıcam Konfor

Isı Yalıtımı: Bu makalede, pencerelerde kullanılan camların binalarda uygulanacak ısı yalıtımı içerisindeki ilişkisi incelenecektir. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı verilerine göre binalarda kullanılan enerjinin %82’lik kısmı ısıtma için kullanılıyor, bu enerjinin ülkemizde tüketilen toplam enerji üzerindeki payı ise %26. Anlaşılacağı üzere ısı yalıtımı iyi olmayan bir yapının ülke ekonomisine ve çevreye verdiği zarar oldukça büyüktür.…

Yangın Güvenliği

Ülkemizde her yıl yaklaşık 500 yangında 160 kişi hayatını kaybetmektedir. Özellikle yüksek yapılarda yangın anında binanın tahliye edilmesine imkan verebilecek sürede yangının ve yangına bağlı ısı, toksik gaz ve partiküllerin yayılmasının önüne geçilmesi gerekmektedir. Cephelerde yangın güvenliğinin sağlanabilmesi için aşağıdaki detaylara dikkat edilmelidir; Malzeme Seçimi: cephede kullanılacak tüm malzemelerin tutuşma özellikleri, yangın anında toksik gaz…

Statik Kontroller

Cephe elemanlarının ölü yük, rüzgar, darbe vb. etkenlerle deformasyona uğraması veya can güvenliğini tehlikeye düşürmesinin önüne geçmek için statik kontrollerinin bir uzman tarafından yapılması gerekmektedir. Üretim öncesi statik kontrol gerektiren cephe sistemi elemanları aşağıdaki şekildedir; Profil statik kontrolü: cephe düşey profilleri rüzgar yüküne karşı sehim ve burulma değerleri açısından kontrol edilir. Işıklık sistemlerinde rüzgar yüküne…

Akustik kontroller

Cepheler, yapının çevresel gürültü kaynaklarından izole edilmesine olanak sağlayan sistemlerdir. Bunun sağlanabilmesi için cephe malzeme seçimlerinin iyi değerlendirilerek yapılması, ek izolasyon çözümlerinin kullanılması gerekmektedir. Akustik performansa yardımcı unsurlar; Cam: cephe sistemlerinde akustik yalıtım için öncelikle doğru seçilmesi gereken malzeme camdır. Cam panellerinin kalınlıkları, hava boşluğu sayısı, akustik PVB kullanımı cam akustik değerini belirleyen kriterlerdir. Cam…

Cephe yaptırırken dikkat edilecek konular

Kompozit Levha Kaplama Kullanılan kompozit levhanın yangın sınıfı yangın yönetmeliğine uygun olarak seçilmiş mi? Kullanılacak vidalar dış ortam koşullarına dayanıklı paslanmaz, dakromet veya geomet kaplamalı olarak seçilmiş mi? Kullanılacak silikon çabuk kürlenen, dış cephe şartlarına uygun nötral özellikte mi seçilmiştir? Alt konstrüksiyon galvanizli olarak mı uygulanacaktır? Taşyünü kalınlığı ve yoğunluğu projenin bulunduğu iklim koşullarına uygun…

Doğrama Yaptırırken

Alüminyum Doğramalar Profil sistem genişliği (ısı bariyer genişliği) proje iklim koşullarına, doğrama yüksekliğine ve montaj kotuna uygun olarak seçilmiş mi? Profil kesitleri, cam kombinasyonarı, taşıyıcı elamanlar, dübel ebatları statik hesaba bağlı olarak mı seçilmiştir, hesap raporları sunulabiliyor mu? Profil sistemi su ve hava geçirimsizlik dirençleri asgari gereklilikleri karşılıyor mu? Cam Seçimi: Kullanılacak camlarda Low-e (Isı…